Hallo !


Fijn dat je een bezoek brengt aan mijn website.


Ik ben Sarah Bemelmans, een jonge en gemotiveerde psychologe die veel voldoening haalt uit het werken met kinderen en hun ouders. In 2014 behaalde ik een master in de ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit van Maastricht, aansluitend voltooide ik de master klinische psychologie aan de KU Leuven met als afstudeerrichting kinderen en jongeren.


Na mijn universitaire opleidingen gaf ik als vrijwilliger traumatrainingen voor vzw UMWANA in Malawi. Eens terug in België, begon ik mijn carrière als orthopedagoog/psycholoog in het buitengewoon kleuter/basis onderwijs. Hier heb ik mij extra verdiept in o.a. (opvoedings)problematieken bij kinderen met ontwikkelingsstoornisen als autisme, ADHD, ontwikkelingsvertraging,... maar eveneens in sociaal-emotionele moeilijkheden. 


Ik ben officieel erkend door de psychologencommissie als klinisch psychologe onder het erkenningsnummer: 912114848. Hierdoor ben ik gebonden aan de deontologische beroepscode van de Belgische Federatie van Psychologen (BFP).