Het aanbod

Ik bied laagdrempelige hulp aan met info en praktische tips, een plek om je zorgen te bespreken en je vragen te stellen. Samen gaan we op zoek naar antwoorden en tools die voor jou en je gezin werken. U kan hiervoor terecht in mijn praktijk in Maasmechelen. Indien gewenst kom ik ook aan huis of voorzie ik online sessies (via Skype, WhatsApp, Zoom, mail,..). U bepaalt wat u verkiest. Op vraag kunnen huisbezoeken doordeweeks ook in regio Leuven/Mechelen.Ik voorzie psychologische begeleiding voor ouders van peuters, kleuters en lagereschoolkinderen en natuurlijk voor jullie kinderen zelf. Dit kan steeds in het Nederlands of in het Engels. Jullie kunnen bij mij terecht rond volgende thema’s:


 • Opvoedingsvragen en/of moeilijkheden
 • Ontwikkelingsstoornissen (ASS, ADHD, ADD, ontwikkelingsachterstand)
 • Sociaal emotionele moeilijkheden (angsten, zelfvertrouwen, moeilijke omgang met anderen, pestproblemen, rouw,… )
 • Gedragsproblemen
 • Schoolse moeilijkheden (leerstoornissen, motivatie- en/of concentratie moeilijkheden).
 • Psycho-educatie (uitleg en hulp bij het verwerken van een diagnose zowel voor ouders als voor kinderen).

Daarnaast kunnen jullie ook bij mij terecht voor verschillende onderzoeken, dit gebeurt vaak op vraag van de school, van logopedisten of andere paramedici. Ouders die zich zorgen maken over hun kind kunnen ook zelf de aanvraag doen.


 • Op vraag kan er een ontwikkelingsbepaling of IQ test gedaan worden. Welke test wordt afgenomen hangt van kind tot kind af. Dit wordt steeds met de ouders besproken. We maken een onderscheidt tussen twee mogelijke pakketten: 


   

  1. Een onderzoek voor terugbetaling logopedie waarbij we het onderzoek doen en het nodige verslag voorzien.
  2. Een uitgebreid onderzoek. Hierbij doen we een intake gesprek, gevolgd door het onderzoek en de nabespreking. U ontvangt een uitgebreid verslag waarin naast de IQ cijfers ook de achtergrondinfo (besproken met de ouder) en de observaties worden opgenomen. Dit onderzoek wordt meestal gedaan om zicht te krijgen op de capaciteiten van een kind, maar ook bij onderzoek naar (hoog)begaafdheid, aandacht onderzoek, detecteren van oorzaken bij moeilijkheden op school etc.


 • Aandachts en concentratieonderzoek voor de bepaling van AD(H)D. Deze kinderen worden gekenmerkt door concentratieproblemen en/of kenmerken van hyperactiviteit en impulsiviteit. Ook hebben ze vaak problemen met hun executieve functie zoals inhibitie, emotieregulatie, werkgeheugen, plannen en organiseren, etc. Er worden dan, naast een intake gesprek, verschillende testen afgenomen om de aandacht en concentratie objectief te bekijken. Dit onderzoek kan pas bij kinderen vanaf 6 jaar.


 • Er wordt belevingsonderzoek aangeboden. Hierbij luistert ik naar uw kind. De hulpvraag wordt verhelderd en we gaan na hoe het kind de problematiek beleeft. Daarna wordt er samen besproken welke vervolgstappen er genomen zullen worden.

Er zullen regelmatig groepslessen rond sociale vaardigheden georganiseerd worden voor lagereschoolkinderen. Hiervoor dienen jullie zich steeds op voorhand in te schrijven. De 5 lessen van 90minuten gaan steeds door op zaterdagvoormiddag. Dit programma is geschikt voor kinderen met autisme, kinderen met ADHD, angstige kinderen, kinderen met een laag zelfbeeld, kinderen met een sociaal-emotionele achterstand, kinderen die gepest worden, etc. Hierin leer ik hen vaardigheden om hen meer assertief, en meer weerbaar te maken. We leren hen de interne controle te bewaren en wat gepast is in (w)elke situatie. Het aanleren van deze vaardigheden gebeurt via modeling, rollenspel, spelletjes, invulblaadjes, sociale bekrachtiging en transfertraining.

Er zullen regelmatig groepssessies rond rouwverwerking georganiseerd worden voor lagereschoolkinderen. Hiervoor dienen jullie zich steeds op voorhand in te schrijven. Deze sessies bestaan uit 5 momenten van 90minuten en zullen plaatsvinden op zaterdagvoormiddag. We doen dit in een groepje van maximum 6 kinderen om zo voldoende aandacht aan elk van hen te kunnen geven. De verwerking van een verlies is zeer belangrijk. We gaan dan ook samen op weg om hun emoties te leren uiten en het verdriet een plaats te geven. Aansluiting vinden bij andere kinderen die in een gelijkaardige situatie zitten werkt. Kinderen leren dat iedereen er anders mee omgaat en dat je boos, verdrietig maar ook nog steeds blij mag zijn. Kinderen hebben vaak nog hulp nodig om woorden te geven aan hoe ze zich voelen. We doen dit samen door herinneringen op te halen, foto’s te bekijken en te praten over wat er nu zo gemist wordt en hoe je hiermee om kan gaan.