DE TARIEVEN:


Hieronder vindt u de gehanteerde tarieven vanaf januari 2023. Om te starten bij een psycholoog heeft u geen verwijsbrief van de (huis)arts nodig, u kan gewoon een afspraak maken. Een gedeeltelijke terugbetaling via de mutualiteit is in sommige gevallen mogelijk. Dit dient nagevraagd te worden bij de desbetreffende mutualiteit. 

INTAKE GESPREK

Het intake gesprek is een eerste kennismaking. Voor dit gesprek worden er 75 minuten voorzien.

 70 EURO

PSYCHOLOGISCHE BEGELEIDING

Voor iedere vorm van psychologische begeleiding worden er 60minuten voorzien. Dit kan zowel in de praktijk in Maasmechelen, bij uw thuis, of online doorgaan. Een psychologische begeleiding kan zowel een individuele therapeutische sessie met een kind zijn, als een begeleidingsgesprek met de ouders. 


 55 EURO

THUISOBSERVATIE 

Tijdens een thuisobservatie kom ik naar uw thuis om uw kind in zijn natuurlijke omgeving te observeren. Voor een thuisobservatie wordt er steeds een minimum van 90 minuten voorzien. Voor elke extra 30 minuten wordt er een extra 20 euro aangerekend. 


 65 EURO

BELEVINGSONDERZOEK

Hierbij luistert de kinderpsycholoog naar uw kind. De hulpvraag wordt verhelderd en we gaan na hoe het kind de moeilijkheden beleeft. We voorzien hiervoor 2 sessies van 45 minuten met het kind. 


Een verslag van dit onderzoek is optioneel, hiervoor wordt een extra 50 euro aangerekend.

75 EURO

IQ-ONDERZOEK voor logopedische terugbetaling

De logopedist heeft een IQ verslag nodig voor het RIZIV om een terugbetaling te garanderen. Er wordt een testafname gedaan en een kort verslag opgemaakt. 

150 EURO

IQ-ONDERZOEK / BEPALING VAN HET ONTWIKKELINGSNIVEAU

Dit is een uitgebreidt onderzoek om het ontwikkelingsniveau/IQ van een kind te bepalen. Het wordt meestal gedaan op vraag van ouders/school/CLB. In dit pakket wordt er een intake gesprek gedaan als vraagverheldering en om de nodige achtergrondinformatie te bekomen, daarna wordt de testafname gedaan. We doen een nabespreking met de ouders en maken een uitgebreid verslag op.  


 ! Bij dit onderzoek wordt er een voorschot van 75 euro gevraagd bij het intake gesprek.

250 EURO

AANDACHTS- EN CONCENTRATIE ONDERZOEK

Dit is een onderzoek dat wordt afgenomen bij kinderen waarbij er een vermoeden van ADHD/ADD is. In dit pakket wordt er een intake gesprek gedaan als vraagverheldering en om de nodige achtergrondinformatie te bekomen, daarna wordt de testafname gedaan. We doen een nabespreking met de ouders en maken een uitgebreidt verslag op.  


 ! Bij dit onderzoek wordt er een voorschot van 75 euro gevraagd bij het intake gesprek.

250 EURO

GROEPSTRAINING SOCIALE VAARDIGHEDEN 

Deze groepstraining bestaat uit 5 sessies van 90 minuten. Bij de inschrijving wordt er een voorschot van 50 euro gevraagd om de inschrijving definitief te maken. De overige 150 euro wordt betaald bij aanvang van de cursus. Deze cursus kan enkel doorgaan indien er voldoende inschrijvingen zijn.

200 EURO

GROEPSSESSIES ROUWVERWERKING 

Er worden 5 sessies van 90 minuten georganiseerd in een groepje van maximum 6 kinderen. Bij de inschrijving wordt er een voorschot van 50 euro gevraagd om de inschrijving definitief te maken. De overige 150 euro wordt betaald bij aanvang van de eerste sessie. Deze sessies kunnen enkel doorgaan indien er voldoende inschrijvingen zijn.

200 EURO

BEGELEIDING AAN HUISWanneer u kies voor begeleiding aan huis, worden er geen extra onkosten in rekening gebracht indien de locatie binnen een straal van 10 km van de praktijk in Maasmechelen (3630) gelegen is. Wanneer de verplaatsing verder is dan deze 10km, wordt er een vergoeding van 0,3653 euro per extra kilometer gevraagd. Heb je een specifieke vraag hierrond, contacteer mij gerust! Op weekdagen zullen er ook avondconsulten aan huis mogelijk zijn in regio's Leuven (3000) en Mechelen (2800), hier geldt hetzelfde. Dit wil zeggen geen extra onkosten binnen een straal van 10km (van het station te Leuven/Mechelen) en opnieuw een vergoeding van 0,3653 euro per extra kilometer.


!! ANNULERINGSREGELING !!


Wanneer de afspraak geannuleerd wordt, dient dit uiterlijk 24uur op voorhand te gebeuren. Indien dit niet gerespecteerd wordt, zijn wij genoodzaakt om het volledige bedrag van de sessie aan te rekenen.

BETALINGSMOGELIJKHEDEN


CASH

PAYCONIQ

OVERSCHRIJVING